Interneta vietnes ierame.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram Vīgantes ierāmēšanas salona mājas lapas Lietotājam.

REĢISTRĀCIJA
Izveidojot ierame.lv Lietotāja kontu un reģistrējoties, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA „Anda-2“ (Vīgantes ierāmēšanas salons un ierame.lv ir SIA „Anda-2“ īpašums). ierame.lv patur sev visas tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. ierame.lv nav pienākuma informēt Lietotāju par veiktajām izmaiņām. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas ierame.lv interneta vietnē.

LIETOTĀJA EPASTS UN PAROLE
Piekrītot kļūt par Lietotāju, Jums ir jānorāda aktīva, Jums pieejama epasta adrese un jāizdomā parole. Lai pēc reģistrācijas aktivizētu Lietotāja Kontu, uzklikšķiniet uz saites, kas norādīta reģistrācijas epasta ziņojumā (tas tiek nosūtīts uz Jūsu norādīto epasta adresi). Ievadot paroli, Jūs uzņematies visu atbildību par šīs paroles stiprību un konfidencialitāti.

NOSACĪJUMI, LAI SAGLABĀTU LIETOTĀJA STATUSU
Lietotājs ievēro šos Noteikumus un darbojas saskaņā ar tiem. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro Noteikumus, ierame.lv ir tiesīgs pārtraukt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam vai pat izdzēst Lietotāja Kontu.

LIETOTĀJA IZVIETOTS SATURS
Savā ierame.lv Kontā, Pakalpojuma ietvaros, Jūs varat pasūtīt ierāmēšanas preces un rāmjus, izdrukāt un ierāmēt savas fotogrāfijas, bildes. Nav atļauts lietot Pakalpojumu, lai apstrādātu un izmantotu ES likumdošanā aizliegtu Saturu. ierame.lv patur tiesības uz rīcības brīvību pieņemt jebkurus nepieciešamos mērus saistībā ar nepareizu Pakalpojuma lietošanu.

PRIVĀTUMS
Uz sadaļu Privātums.

DĀVANU KARTES
Dāvanu kartes ir pieejamas ar jebkuru nominālvērtību un var tikt atprečotas vienīgi caur Vīgantes ierāmēšanas salona interneta vietni ierame.lv. Dāvanu kartes nomināls, vai kāda to neizmantotā daļa netiek atlīdzinātas naudā vai mainītas pret kādu citu dāvanu karti, kā arī neizmantotas dāvanu kartes netiek pieņemtas apmaiņai pret naudu. Lietotāju dāvanu kartes neizmantotā daļa ierame.lv Lietotāja kontā saglabājas kā kredīts, kuru iespējams izmantot tikai un vienīgi caur ierame.lv interneta vietni, un pret to netiks atgriezta nauda.

Ja pasūtījums, ko vēlaties apmaksāt ar dāvanu karti, pārsniedz Jums pieejamās dāvanu kartes summu, tad starpība Jums ir jāapmaksā ar kādu no piedāvātajiem maksājumu veidiem. Dāvanu karte netiek atjaunota, ja esat to pazaudējis, tā ir nozagta vai sabojāta. Glabāt un neizpaust dāvanu kartes unikālo kodu citām personām ir Dāvanu kartes īpašnieka atbildība.

PASŪTĪJUMU IZPILDE UN MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI
Visas cenas ir norādītas ar PVN. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas:

  • veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda parādās SIA Anda-2 bankas kontā;
  • veicot apmaksu ar bankas maksājumu karti, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts pasūtījuma izdarīšanas laiks.

Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda pasūtījuma numurs. Gadījumā, ja veiktais pasūtījums netiek apmaksāts, mēs saglabāsim informāciju par šo pasūtījumu 30 dienas. Šo 30 dienu laikā līdz mirklim, kamēr pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, ierame.lv ir tiesības sūtīt atgādinājumu uz epasta adresi, lai informētu klientus par viņu pasūtījumu stāvokli. Ja 30 dienu laikā pasūtījums netiek apmaksāts, tas tiks atcelts.

PIEGĀDE
Visi produkti, kurus iegādājaties ierame.lv, tiek piegādāti izmantojot piegādes uzņēmumu pakalpojumus. Ir iespējami dažādi piegādes veidi, tie ir atkarīgi no pasūtītā produkta veida un piegādes adreses. Gadījumā, ja Lietotājs nav saņēmis savu pasūtījumu 21 dienas laikā no izsūtīšanas brīža, nepieciešams nosūtīt epasta vēstuli ierame.lv, norādot tajā pasūtījuma numuru.

STRĪDI
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA Anda-2 un ierame.lv Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

PAPILDUS PIEPRASĪJUMU APSTRĀDE UN IZPILDE
Tie ir pieprasījumi, kuri ietver jebkuras izmaiņas pasūtījumā pēc tā veikšanas.
Par šādu pieprasījumu izpildi, Jums papildus pasūtījuma summai būs jāapmaksā apstrādes un izpildes izmaksas 5 EUR.

Papildus pieprasījumi ietver:

  • piegādes veida maiņu,
  • piegādes adreses maiņu,
  • pasūtījuma steidzamības izmaiņas,
  • naudas atgriešanas operācijas,
  • apmaksāta pasūtījuma atcelšana ar apmaksas piesaistīšanu nākošajam pasūtījumam,
  • un citas darbības, kuras jāveic papildus normālajai pasūtīšanas sistēmai.

LIETOŠANAS NOTEIKUMU MAIŅA
ierame.lv patur sev visas tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. ierame.lv nav pienākuma informēt Lietotājus par veiktajām izmaiņām. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas ierame.lv interneta vietnē.